Vyhledávání


Kontakt

Psí škola Remis
Mgr.Renáta Simerská
Pod Račany 160
Davle 25206

tel: 608037107

E-mail: remis.renka@seznam.cz

Dlouhodobá předpověď počasí

 

 optimalizace PageRank.cz


 

1087

 

 

Výcvik psů pro jednotlivce i skupiny probíhá celoročně.
Máme velký zájem přispět ke zvýšení všeobecné úrovně ve výchově
a vycvičenosti psů s ohledem ke každodenním nárokům na jejich ovladatelnost. 


NABÍDKA VÝCVIKU:

 1. Výchova štěněte, (dospělého psa) i psovoda
 2. Socializace psa ve skupině
 3. Pachové práce - Stopy
 4. Základy záchranářských prací - Sutiny
 5. Nácvik obran
 6. Příprava na zkoušky ZOP , ZPU1 , ZPU2
 7. Ovladatelnost a poslušnost -                                                              
 1. Přivolání "ke mě"
 2. Přivolání "k noze"
 3. Chůze u nohy na vodítku
 4. Chůze u nohy bez vodítka
 5. 1/3 , 1/2, 1/1 obraty
 6. Položení vedle psovoda
 7. Položení před psovodem
 8. Odkládání psa za chůze do 
  polohy sedi-lehni-stůj
 9. Odložení - vzdálenost 30 metrů
 10. Dlouhodobá odložení - 15 minut
 11. Štěkání na povel
 12. Vysílání psa do terénu
 13. Pokládání psa ve vzdálenosti
 14. Překonávání překáže
  - kladina, skok vysoký, šplh, aportování
 15. Ovladatelnost psa na vodítku ve skupině
 16. Sedni-lehni-vstaň ve skupině
 17. Odložení sedni-lehni-stůj ve skupině
 18. Přenesení psa psovodem (cizí osobou)
 19. Chůze po nepříjemném materiálu
  s jedním zastavením
 20. Pohyb - pochod celé skupiny protichodem
 
Druhy a stupně zkoušek a jejich konání podle NZŘ - Národního Zkušebního Řádu
Obsahem tohoto zkušebního řádu jsou zkoušky:

 
  Zkoušky všestranného výcviku
1. ZM Zkouška základního minima
2. ZVV 1 Zkouška všestranného výcviku 1. stupně
3. ZVV 2 Zkouška všestranného výcviku 2. stupně
4. ZVV 3 Zkouška všestranného výcviku 3. stupně
   
  Zkoušky speciálního výcviku
1. ZMMP Zkouška základního minima malých plemen
2. ZMP 1 Zkouška psa malých plemen 1. stupně
3. ZMP 2 Zkouška psa malých plemen 2. stupně
4. ZPS 1/ FH 1 Zkouška psa stopaře 1. stupně
5. ZPS 2/ FH 2 Zkouška psa stopaře 2. stupně
6. ZPO 1 Zkouška psa obranáře 1. stupně
7. ZPO 2 Zkouška psa obranáře 2. stupně
8. ZZO Zkouška základní ovladatelnosti
9. ZOP Zkouška ovladatelnosti psa
10. ZPU-1 Zkouška pracovní upotřebitelnosti I.stupně 
11. ZPU-2 Zkouška pracovní upotřebitelnosti II.stupně 
12. FPR 1 Zkouška stopařská 1. stupně
13. FPR 2 Zkouška stopařská 2. stupně
14. FPR 3 Zkouška stopařská 3. stupně
15. BH Zkouška doprovodného psa
16. StPr 1-3 Zkoušky vyhledávání předmětů
17. IPO-V Zkušební řád pro mezinárodní předzkoušku pracovních psů FCI 
18. IPO 1 Mezinárodní zkouška pracovního psa 1. stupně
19. IPO 2 Mezinárodní zkouška pracovního psa 2. stupně
20. IPO 3 Mezinárodní zkouška pracovního psa 3. stupně
21. IPO - FH Mezinárodní zkouška psa stopaře